Game states

Game states, eller state machines, är ett enkelt sätt att låta ditt spel, eller objekt i ditt spel, vara mer dynamiska.

Ett grundläggande exempel på game states:

bool gameContinues = true;

int currentRoom = 0;

while (gameContinues == true)
{
 if (currentRoom == 0)
 {
  Console.WriteLine("You are in room #0. Go to which room?");
  string whatRoom = Console.ReadLine();
  if (whatRoom == "1")
  {
   currentRoom = 1;
  }
 }
 else if (currentRoom == 1)
 {
  // Kod för rum 1
 }
 else if (currentRoom == 2)
 {
  // Kod för rum 2
 }
}

Varje gång loopen körs, så kollar spelet vilket rum spelaren är i just den här "vändan", och kör den koden. I koden för varje rum lägger man in kod som kan ändra vilket rum som är "current". Så om man skriver "1" i det första rummet så kommer man, nästa gång loopen körs, att hamna i rum 1.

TIPS: Man kan använda en enum för sina rum istället för en int.

Last updated