If-satser

if-sats

Ett villkorat kodblock. Koden i blocket körs bara om det som är mellan parenteserna är sant.

Man kan bara lägga in kod som ger boolskt resultat mellan parenteserna, t.ex. en jämförelse eller en metod som returnerar ett boolskt värde.

if (i > 4)
{
  Console.WriteLine("Högre än fyra!");
}

if (name == "Micke")
{
  Console.WriteLine("Innehållet i variabeln name är samma som 'Micke'");
}

else

Kompletterar en if-sats. Skrivs innan ett kodblock som ska köras om if-satsens kriterium inte stämmer.

if (i > 4)
{
  Console.WriteLine("Högre än fyra!");
}
else
{
  Console.WriteLine("Inte högre än fyra!");
}

else if

Används för att skapa en kedja av if-satser, där varje if-sats bara kollas om den föregående inte satsens kriterium inte uppnåddes.

if (i > 4)
{
  Console.WriteLine("Högre än fyra!");
}
else if (i < 0)
{
  Console.WriteLine("Lägre än noll!");
}
else
{
  Console.WriteLine("Högre än noll, lägre än fem!");
}

Last updated