RESTful server (Web API) […]

Controllers | Models/dataklasser | Tester med RESTer | Thunder

Nedan är instruktioner för att skapa en enkel API-server som svarar på GET-anrop.

Skapa projektet

Skapa projektets solution som vanligt, men välj .NET Core Web API som projekttyp istället för Console application.

Rensa bort Weather Forecast-delarna

 • Ta bort WeatherForecast.cs

 • Ta bort WeatherForecastController, som ligger i Controllers-mappen.

Controller

Skapa en ny klass i Controllers-mappen. Döp den till SomethingController. Du kan byta ut "Something" mot något annat om du vill.

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

[Route("api/[controller]")]
[ApiController]
public class SomethingController : ControllerBase
{
 [HttpGet]
 public ActionResult Get()
 {
  return Ok("Hej");
 }
}

Route och ApiController är decorators. De talar om att den här klassen är en API-controller och att den ska kopplas till url:en api/Something. [controller] i Routen byts alltså ut automatiskt mot det som står innan Controller i klassens namn.

HttpGet är också en decorator, som talar om att metoden Get ska anropas när någon försöker hämta data från controllern (via url:en).

ActionResult är en klass som tillhandahålls av .Net och innehåller allt sådant som ett server-svar brukar behova innehålla.

Ok är en metod som returnerar ett färdigt ActionResult med HTTP-koden "ok". Resultatets meddelande blir det som anges som det första parametervärdet, i det här fallet alltså "hej".

Köra och testa servern

Gör så servern kan nås från andra datorer (behöver göras 1 gång)

 • I Properties-mappen, öppna LaunchSettings.json

 • Let rätt på "applicationUrl" en bit ner. Inte den som ligger i [iissettings], utan den som ligger kring rad 25.

 • Ändra localhost till *

 • Ändra också "launchBrowser" till false.

Starta servern

 • Tryck på F5 som vanligt.

Titta på API:et i en webbläsare.

 • Starta t.ex. Chrome medan servern körs.

 • Gå till https://localhost:5001/api/Something

Last updated