Open, close, using

File.Open()

Används för att skapa en koppling till en fil .

FileStream file = File.Open(@"test.txt", FileMode.OpenOrCreate); 

Variabeln file blir ett "FileStream"-objekt, som man kan använda för att skriva till eller läsa från filen, i det här fallet test.txt.

FileModes:

  • FileMode.Open – öppna en fil som garanterat finns. Kasta felmeddelande FileNotFoundException om den inte finns.

  • FileMode.OpenOrCreate – öppna en fil; skapa den om den inte finns.

Close()

Används för att "stänga" en koppling till en fil och informera operativsystemet om att den nu kan öppnas och användas av andra program igen.

file.Close();

Det är en mycket bra idé att alltid komma ihåg att stänga sina filer när man är klar med dem.

Using()

Using gör att man slipper använda Close() – när kodblocket är slut så stängs filen automatiskt.

using (FileStream file = File.Open(@"test.txt", FileMode.OpenOrCreate))
{
  /* Gör saker */
}

Last updated