Kollisioner

CheckCollisionRecs()

Tar emot två Rectangles som parametrar och returnerar true om de överlappar, false om de inte gör det.

Rectangle playerRect = new Rectangle(5,5,10,10);
Rectangle enemyRect = new Rectangle(10,10,10,10);

bool areOverlapping = Raylib.CheckCollisionRecs(playerRect, enemyRect); // true

GetCollisionRec()

Tar emot två Rectangles som parametrar och returnerar en Rectangle som motsvarar överlappet mellan dem.

Rectangle playerRect = new Rectangle(50,50,100,100);
Rectangle enemyRect = new Rectangle(100,100,100,100);
Rectangle overlap = Raylib.GetCollisionRec(playerRect, enemyRect);

Raylib.DrawRectangleRec(playerRect, Color.RED);
Raylib.DrawRectangleRec(enemyRect, Color.BLUE);
Raylib.DrawRectangleRec(overlap, Color.ORANGE);

CheckCollisionCircles()

Tar emot två vektorer som beskriver två cirklars mittpunkter, och två floats som beskriver cirklarnas radie, och returnerar true om de överlappar, false om de inte gör det.

Vector2 playerPos = new Vector2(10,10);
Vector2 enemyPos = new Vector2(20,20);

// true
bool areOverlapping = Raylib.CheckCollisionCircles(playerPos, 10, enemyPos, 15);

CheckCollisionCircleRec()

Tar emot en positionsvektor och en radie för en cirkel, och en Rectangle. Returnerar true om rektangeln och cirkeln överlappar varandra, false om de inte gör det.

Rectangle playerRect = new Rectangle(5,5,10,10);
Vector2 enemyPos = new Vector2(20,20);

// true
bool areOverlapping = Raylib.CheckCollisionCircleRec(enemyPos, 15, playerRect);

CheckCollisionPointRec()

Tar emot en punkt i form av en positionsvektor samt en Rectangle. Returnerar true om punkten befinner sig inuti rektangeln, false om den inte gör det.

Rectangle enemyRect = new Rectangle(10,10,10,10);

mousePos = Raylib.GetMousePosition();

bool areOverlapping = Raylib.CheckCollisionPointRec(mousePos, enemyRect))

Last updated