Visual Studio Code […]

Extensions | Inställningar | Debugging | Snabbkommandon | Snippets | Felsökning

Visual Studio Code (VS Code) är en lite nyare kod-editor från Microsoft som är betydligt snabbare och enklare än vanliga Visual Studio. Den funkar också bättre till många saker, även om den saknar en del av de mer avancerade verktygen som finns i det större programmet.

Ladda ner Visual Studio Code från https://code.visualstudio.com/ eller använd winget:

winget install Microsoft.VisualStudioCode

Du kommer också att vilja installera några användbara extensions och göra några inställningar.

MacOS

Även på Mac kan du installera från https://code.visualstudio.com/.

Du kan också använda Homebrew om du har det installerat:

brew install --cask visual-studio-code

Last updated