JSON

JSON är Javascript Object Notation, så för den som är van vid Javascript kanske det ser bekant ut.

Datatyper

Det finns fem datatyper i JSON:

 • string – "test"

 • number – 42

 • bool – true

 • array – []

 • object – {}

Objekt och egenskaper

Objekt kan innehålla egenskaper. Varje egenskap har ett namn och ett värde. Värdet är en av de fem datatyperna. Egenskapsnamnen är strings. Man separerar egenskaperna från varandra med kommatecken, och separerar egenskapsnamn från egenskapsvärde med kolon.

{
 "name": "Albert",
 "age": 3000
}

En egenskap kan ha ett objekt som värde:

{
 "name": "Albert",
 "age": 3000,
 "weapon": {
  "name": "Sword",
  "damage": 300
 }
}

Arrayer

En array kan innehålla flera värden. Värdena är oftast av samma datatyp, men måste inte vara det.

["Sword", "Shield", "Socks"]
[66, 32, "black hole", true]

I Javascript kommer man sedan åt varje position i arrayen genom att hänvisa till dess position, som anges som ett heltal. Den första saken i listan får nummer 0.

Skillnaden mellan en array och ett objekt är med andra ord att arrayer är indexerade med heltal – så varje sak i listan identifieras med ett nummer – medan objects är indexerade med strings.

Nästling

I JSON är det vanligt att lägga objekt i andra objekt, och objekt i listor, och listor i objekt.

Exempel på objekt i en array:

[
 {
  "name": "Axe",
  "damage": 20
 },
 {
  "name": "Bazooka",
  "damage": 9001
 }
]

Last updated