Grundläggande grafik

Mått och koordinatsystem

Observera att koordinatsystemet i Raylib har origo i övre vänstra hörnet, och att Y-axeln är omvänd så att positiva värden går nedåt.

Måtten är i pixlar.

SetTargetFps()

Används normalt utanför spel-loopen, för att begränsa antalet bildrutor per sekund. Är ett av de sätt som finns att få t.ex. förflyttningar att ske lika snabbt på alla datorer.

Raylib.SetTargetFps(60); // Begränsar till 60fps

BeginDrawing(), EndDrawing()

Används för att påbörja, respektive avsluta, den delen av spelloopen som ritar ut saker till fönstret.

while (!Raylib.WindowShouldClose())
{
 // Spelets logik
 
 Raylib.BeginDrawing();
 
 // Kod för att rita ut saker till fönstret
 
 Raylib.EndDrawing();
}

ClearBackground()

Rensar fönstret. Görs normalt kort efter BeginDrawing.

while (!Raylib.WindowShouldClose())
{
 Raylib.BeginDrawing();

 Raylib.ClearBackground(Color.WHITE);
 
 Raylib.EndDrawing();
}

Färger

Det finns en hel del färdiga färger i Raylib, till exempel Color.MAGENTA eller Color.ORANGE.

Om man vill skapa en egen ny färg så kan man göra det:

Color hotPink = new Color(255, 105, 180, 255);

Parametrarna är helt enkelt siffror från 0–255 för rött, grönt, blått och alpha (genomskinlighet). 0 alpha är helt genomskinlig, 255 är helt ogenomskinlig.

Last updated