Try-catch och Exception

Try och catch

När man lägger in kod i ett try-block så förhindrar det att programmet avslutas när ett runtime-fel inträffar, t.ex. att man försöker konvertera något som inte kan konverteras eller komma åt ett index som inte finns i en array. Kort sagt försöker C# köra koden. Istället avbryts körningen, och programmet hoppar istället ner till det catch-block som står under.

int[] nums = {4, 5, 7};

try
{
 Console.WriteLine(nums[8]); // Orsakar ett IndexOutOfRange-fel
}
catch
{
 Console.WriteLine("Nope!");
}

Ett Try-block måste alltid paras ihop med minst ett Catch-block.

Att fånga specifika fel

När man får ett runtime-fel så talar C# alltid om vad det är för fel.

Om du vill skriva ett catch-block för att fånga ett specifikt fel så specificerar du feltypen inom parenteser.

int[] nums = { 4, 5, 7 };

try
{
 Console.WriteLine(nums[8]);
}
catch (System.IndexOutOfRangeException)
{
 Console.WriteLine("Fel index!");
}

Du kan skriva in flera olika catch-block om du vill:

int[] nums = { 4, 5, 7 };

try
{
 Console.WriteLine(nums[8]);
}
catch (System.IndexOutOfRangeException)
{
 Console.WriteLine("Fel index!");
}
catch
{
 Console.WriteLine("Något annat fel!");
}

Throw

Om du vill kan du, i dina egna metoder, ge upphov till ett exception som sedan måste catch:as där metoden anropas. På så vis måste du inte hantera alla fel direkt, utan kan sköta allt sådant på ett ställe.

static int DoThing(int i)
{
 int[] nums = { 4, 5, 7 };
 
 if (i >= nums.Length || i < 0)
 {
  throw new IndexOutOfRangeException();
 }
 
 return nums[i];
}

Kasta upp

Om du catch:ar ett fel du inte vill hantera direkt, så kan du helt enkelt använda throw för att tvinga den som anropade den nuvarande metoden att hantera felet.

static int DoThing(int i)
{
 int[] nums = { 4, 5, 7 };
 try
 {
  return nums[i];
 }
 catch
 {
  throw;
 }
}

Exception-typer är klasser

System.IndexOutOfRangeException är en klass, liksom alla andra sorters exceptions. De har alla System.Exception som basklass. Det gör att man kan fånga in alla exceptions genom att catch:a System.Exception och sedan undersöka felet man fått genom t.ex. is.

int[] nums = { 4, 5, 7 };
try
{
 Console.WriteLine(nums[8]);
}
catch (Exception e)
{
 if (e is System.IndexOutOfRangeException)
 {
  Console.WriteLine("Indexfel!");
 }
}

Last updated