Lathund: Skapa projekt

 • Starta Visual Studio Code

 • SKAPA PROJEKTET

  • Stäng nuvarande projekt: File → Close folder

  • Explorer → Create .NET Project (C# Dev Kit)

  • Välj "Console App"

  • Skapa och välj en mapp att skapa projektet i.

  • Välj ett namn på projektet.

   • Namnet bör vara i formen PlatformGame (inga mellanslag, stor bokstav i början av varje ord)

  • Öppna csproj-filen och ta bort (eller kommentera bort) raden med <Nullable>.

 • GÖR SÅ PROJEKTET KAN KÖRAS

  • Gå till "run and debug" (Ctrl+Shift+D, eller ikonen med play-knapp och insekt).

  • Klicka på "create a launch.json file". Välj "C#".

  • Eller: Klicka på "Show all automatic debug configurations" och välj C# och sedan ditt projekt.

  • Alternativt: F1 → .NET: Generate Assets for Build and Debug

   • I den launch.json som skapas, byt ut internalConsole mot externalTerminal.

 • SKAPA GIT-REPOSITORY

  • F1 → Add gitignore

   • Välj Visual Studio

  • Gå till Source Control

  • Initialize Repository

  • Skriv in ditt första commit-meddelande och stage:a alla filer du vill ha med (manuellt eller automatiskt)

  • Klicka på "Publish Branch".

  • Välj "Publish to GitHub public repository"

  • Om du behöver logga in eller göra något annat kommer VSCode att säga till. Följ instruktionerna.

INAKTUELLT

Skapa projektet

 • F1 → C# Toolbox: Create Project.

 • Template – oftast Console Application.

 • Projektnamnet – inga mellanslag, börja inte med siffror.

 • Location: Välj mapp för projektet.

 • Solution name: Genereras automatiskt från projektnamnet.

 • Framework: 5.0 eller senare

 • Tryck "Create Project"

 • När dialogrutan dyker upp och frågar, svara "Yes" på att du vill skapa filerna som krävs. Om den inte dyker upp, tryck på "Run & Debug" och klicka på den nedre knappen ("Generate assets…").

 • Dubbelkolla så OmniSharp går igång (den lilla eldsflamman nere till vänster).

Last updated