RayLib […]

RayLib är ett grafikbibliotek som är ganska lätt att komma igång med och som påminner om traditionella bibliotek som t.ex. SDL.

I vanliga fall är RayLib, som de flesta bibliotek, gjort för C++. Men det går ganska lätt att använda till C# också.

Den officiella dokumentationen består dels av en lathund, dels av en ganska välfylld wiki. Däremot är båda 100% anpassade för C++ och inte C#, vilket gör att man det är en del skillnader.

Innehåll:

Last updated