Models/dataklasser

Models, eller modeller, är helt enkelt klasser som används av t.ex. en REST-server för att beskriva information. Ofta beskriver modellerna objekt som lagras i en databas av något slag, men det gås inte in på här.

Modellklasser/dataklasser

Alla egenskaper som ska returneras av API:t måste vara publika properties.

public class Pokemon
{
 public string Name {get; set;}
}

Returnera instanser som svar på requests

JSON-serialiserade instanser

För att en [HttpGet]-metod ska returnera en JSON-serialiserad version av en instans av en modellklass, behövs två saker:

 • När man deklarerar metoden säger man att den ska returnera ActionResult<Something>, där Something är namnet på klassen vars instanser ska serialiseras.

 • När man kör Ok, så lägger man in en instans av den klassen inom parenteserna.

namespace WebApplication1.Controllers
{
 [Route("api/[controller]")]
 [ApiController]
 public class PokemonController : ControllerBase
 {
  [HttpGet]
  public ActionResult<Pokemon> Get()
  {
   Pokemon p = new Pokemon();
   p.Name = "Pikachu";

   return Ok(p);
  }
 }
}

Resultatet av ovanstående blir att följande JSON-kod skickas med i HTTP-response-bodyn:

{
  "name": "Pikachu"
}

JSON-serialiserade listor med instanser

Nedanstående kod skapar en lista med två pokemons, och returnerar den listan till klienter som anropar servern med ett GET-anrop.

namespace WebApplication1.Controllers
{
 [Route("api/[controller]")]
 [ApiController]
 public class PokemonController : ControllerBase
 {
  private static List<Pokemon> pList = new List<Pokemon>()
  {
   new Pokemon() {Name = "Pikachu"},
   new Pokemon() {Name = "Bulbasaur"}
  };

  [HttpGet]
  public ActionResult<List<Pokemon>> Get()
  {
   return Ok(pList);
  }
 }
}

Mer specifika frågor

Om en användare ska kunna stoppa in mer specifik information i sin request, och svaret anpassas efter denna information, så behövs något sätt att läsa av den informationen i Controllern.

När man skapar sin Get-metod så kan man lägga till en [Route], och specificera något som ska bli en variabel mellan måsvingar. Så i nedanstående exempel står det [Route("{num}")], vilket betyder att det är den metoden som ska användas om något anges i slutet av request-url:en – t.ex. att url:en är /api/pokemon/23.

Det som står inom {} kommer att tolkas som data, som stoppas in som parameter i metoden – observera att metoden också har en "num". Det nummer som anges i request-url:en kommer alltså at omvandlas till en int och stoppas in som motsvarande parameter.

Hade det stått [Route("/find/{num}")] istället, så hade routen matchat t.ex. /api/pokemon/find/23. 23 hade fortfarande omvandlats till int-parametern num.

namespace WebApplication1.Controllers
{
 [Route("api/[controller]")]
 [ApiController]
 public class PokemonController : ControllerBase
 {
  private static List<Pokemon> pList = new List<Pokemon>()
  {
   new Pokemon() {Name = "Pikachu"},
   new Pokemon() {Name = "Bulbasaur"}
  };

  [HttpGet]
  public ActionResult<List<Pokemon>> Get()
  {
   return Ok(pList);
  }

  [HttpGet]
  [Route("{num}")]
  public ActionResult<Pokemon> Get(int num)
  {
   if (num > 0 && num < pList.Count)
   {
    return Ok(pList[num]);
   }
   else
   {
    return NotFound();
   }
  }
 }
}

Last updated