Snabbkommandon

Specifika för Visual Studio Code

F1 – Kommandopaletten, där man kan söka efter kommandon eller filer

Alt + pil upp / ner – Flytta markerad text uppåt/neråt

Shift + Alt + pil upp / ner – Skapa en kopia av markerad text uppåt/neråt

Shift + Alt + A – Ändra huruvida markerad text är en blockkommentar eller ej

Ctrl + ' – Ändra huruvida markerad text är en vanlig kommentar eller ej

Shift + Alt + F – Snygga till formateringen i dokumentet

F2 – Byt namn på markerad variabel/metod/klass överallt där den använda

F5 – Kör programmet

F12 – Gå till den plats i koden där den markerade variabeln/metoden/klassen deklareras

Allmänna

Ctrl + C – Kopiera

Ctrl + X – Klipp ur

Ctrl + V – Klistra in

Home – Flytta markören till början av raden

End – Flytta markören till slutet av raden

Shift – Håll nere för att utöka markering. Så trycker man Home, sedan håller nere Shift och trycker på End, så markerar man hela raden.

Last updated