Fönster i Raylib

Skapa fönster

Att skapa ett nytt fönster för Raylib görs med en enkel kodrad:

Raylib.InitWindow(800, 600, "Hello World");

800 är fönstrets bredd, 600 dess höjd, och "Hello World" är vad som kommer att stå i titeln.

WindowShouldClose()

Returnerar False så länge användaren inte skickat signalen att fönstret borde stängas – till exempel genom att trycka på krysset.

Ett vanligt sätt att bygga spelets grund-loop är att använda denna ihop med en while-loop:

while (!Raylib.WindowShouldClose())
{
 // Spelets logik
}

Ett enkelt komplett exempel

I exemplet nedan initieras Raylib-fönstret. Sedan körs en loop så länge fönstret är öppet, och varje bildruta ritas först en vit bakgrund och sedan en magentafärgad cirkel.

using Raylib_cs;

Raylib.InitWindow(800, 600, "The title of my window");
Raylib.SetTargetFPS(60);

while (!Raylib.WindowShouldClose())
{
 Raylib.BeginDrawing();
 
 Raylib.ClearBackground(Color.WHITE);
 
 Raylib.DrawCircle(100,100,100,Color.MAGENTA);
 
 Raylib.EndDrawing();
}

Snippet

Här är koden för en snippet som skapar grundkoden för Raylib:

"Raylib-boilerplate": {
 "prefix": "rayl",
 "body": [
  "using Raylib_cs;\n",
  "Raylib.InitWindow(${1:800}, ${2:600}, \"${3:Title}\");",
  "Raylib.SetTargetFPS(60);\n",
  "while (!Raylib.WindowShouldClose())",
  "{",
  " $0\n",
  " Raylib.BeginDrawing();",
  " Raylib.ClearBackground(Color.WHITE);",
  " Raylib.EndDrawing();",
  "}"
 ]
},

Last updated