Bilder och texturer

Bilder och texturer

I Raylib skiljer man på Images och Textures.

Skillnaden är att Images kan redigeras. Textures kan ritas ut till skärmen.

Filformat som stöds

  • png

  • bmp

  • tga

  • gif (dock ej animationer)

  • dds, hdr, ktx, astc

Observera att det saknas stöd för jpg – detta eftersom jpg är väldigt ovanligt i spel.

Observera att alla bilder är resursfiler. Det betyder att du måste krångla lite för att vara säker på att programmet kan hitta dem.

En Texture är en bild som är sparad i grafikkortets minne (VRAM), och är redo att ritas ut på skärmen. Man kan skapa en Texture utifrån en Image eller läsa in en bildfil från hårddisken direkt.

En Image är en bild som är sparad i datorns arbetsminne (RAM), och kan redigeras på olika sätt.

För att man ska kunna rita ut den till fönstret behöver man sedan konvertera den till en texture. Det gör man genom LoadTextureFromImage.

Last updated