Arv

När man bygger en klass som bygger på en annan klass så kallas det arv. Arvet innebär att subklassen får samma variabler och metoder som basklassen. Arv är alltså ett sätt att återanvända kod.

OBSERVERA: Arv symboliserar en "är-en-relation", det vill säga subklassen ska kunna sägas vara en underkategori till basklassen. En Hero är en sorts Character. En Goomba är en sorts Enemy. Ett svärd är en sorts vapen.

Man skapar ett arv genom att skriva ett kolon (:) efter klassnamnet, följt av namnet på basklassen. Så om man vill att klassen Hero ska ärva från klassen Character så skriver man class Hero: Character när man skapar klassen.

Character.cs
class Character
{
 public string name;
 public int hp = 100;
 public int x = 0;
 public int y = 0;

 public void Hurt(int amount)
 {
  hp -= amount;
 }
}
Hero.cs
class Hero: Character
{
 int _xp = 0;
 int _level = 1;
 
 public AddExperience(int amount)
 {
  _xp += amount;
  _level = 1 + _xp / 10;
 }
}
Program.cs
Hero myHero = new Hero();

myHero.name = "Britt-Marie";

myHero.Hurt(3);
myHero.AddExperience(12);

Hero bygger på Character, så alla instanser av Hero-klassen har egna name, hp, x och y-variabler. Dessutom har de egna kopior av Hurt-metoden, som då påverkar Hero-instansens egen hp.

Dessutom tillför Hero-klassen ett par egna variabler och en egen metod.

Last updated