Git & GitHub […]

Saker som behövs:

Kan vara väldigt bra:

Första gången efter ny Git-installation

 • Gå till Terminal i menyn och välj New terminal.

 • I terminalen som dyker upp längst ner, skriv:

  • git config --global user.name "Förnamn Efternamn" , fast med dina namn, och tryck enter.

  • git config --global user.email "fornamn.efternamn@elev.ga.ntig.se" , fast med den E-mailadress du registrerade dig med på GitHub, och tryck enter.

Arbeta med Git (+GitHub) och Visual Studio Code

Skapa ett projekt och göra det till ett repository + koppla till GitHub (en gång per projekt)

 • Se till att ha git installerat, och VSCode-tillägget "gitignore".

 • Skapa projektet som vanligt.

 • Source Control → Initialize Repository.

 • Tryck F1 och sök "add gitignore". Välj Visual Studio.

 • Tryck "Publish Branch"

  • Första gången: Följ instruktionerna för att knyta Visual Studio Code till github-kontot.

   • "The extension 'GitHub' wants to sign in using GitHub" --> Allow

   • Låt VSCode öppna länken i webbläsaren.

   • "Authorize Visual Studio Code to access GitHub".

   • "This site is trying to open Visual Studio Code" --> Open

   • "Allow an extension to open this URI?" --> Open

 • Välj "Publish to GitHub public repository".

  • Första gången: Följ instruktionerna för att låta Visual Studio Code ladda upp filer.

   • GitHub Sign in --> "Sign in with your browser"

   • Godkänn

   • Gå tillbaka till Visual Studio Code.

Commits (då och då)

 • Gör ändringar i projektet.

 • Gå till Source Control.

 • (Kryssa ur eventuella filer du inte vill ha med i committen.)

 • Fyll i en kort Summary.

 • Tryck Commit (Ctrl+Enter i Summary-rutan funkar också).

Push (en gång per lektion)

När du gjort alla commits för denna gång och t.ex. ska stänga av datorn eller lämna lektionen.

 • Gå till Source Control

 • Tryck Sync Changes.

Lämna in en Git-länk (en gång per projekt)

 • Gå till projektsidan på github.com.

 • Kopiera URL:en i adressfältet

 • Kopiera länken och lämna in. Numera kan man lägga till länkar direkt i sitt svar i Classroom!

Göra ett projekt publikt

Om man råkat göra ett projekt privat på GitHub.com…

 • Gå till projektsidan på github.com.

 • Gå till "Settings".

 • Bland knapparna längst ner finns "Make Public".

 • Skriv in repots namn för att bekräfta.

Återgå till den senaste committen

 • Gå till Source Control i Visual Studio Code.

 • Högerklicka på filen eller filerna du vill återställa.

  • (Du kan markera flera filer genom att klicka på den första filen, hålla nere shift och klicka på den sista filen)

 • Välj "Discard changes".

Ångra den senaste committen

OBSERVERA: Kräver GitLens.

 • Gå till Source Control i Visual Studio Code.

 • Öppna "Commits" i listan under "Changes" för att se en lista med alla commits.

 • Högerklicka på den senaste committen.

 • Välj "Revert commit".

  • Välj alternativet med "--no-edit".

Avancerat: gå tillbaka flera commits på en gång

OBSERVERA: Kräver GitLens.

 • Gå till Source Control i Visual Studio Code.

 • Öppna "Commits" i listan under "Changes" för att se en lista med alla commits.

 • Högerklicka på den commit du vill gå tillbaka till.

  • Välj "Reset current branch to commit". Välj Hard.

 • Expandera "changes to pull from Origin on GitHub".

 • Högerklicka på den senaste/nyaste committen.

  • Välj "Reset current branch to commit". Välj Soft.

 • Gör en ny commit. Denna commit kommer nu att innebära en radering av alla ändringar som fanns i alla commits mellan den senaste committen och den du återställde till.

Last updated