Thunder

VSCode-pluginet Thunder Client låter oss göra REST-anrop till servrar utan att programmera en klient.

Den är ganska enkel att använda.

  • Gå till Thunder client i VSCode.

  • Välj din metod, t.ex. GET eller POST

  • Skriv in din URL

  • Klicka SEND

  • Resultatet ser du under Response.

Skicka JSON-data

Om man ska skicka in data till ett API den här vägen, behöver den skrivas in i requestens Body-del.

Antagligen behöver datan också formateras som JSON. Om man till exempel vill POST:a in en ny Pokemon in i exempel-API-servern vars modeller beskrivs under Models/dataklasser så skriver man såhär i Body:

{
    "name": "Nyarlathotep"
}

Ofta kan man undersöka den output man får från GET för att se hur JSON-datan behöver vara formaterad.

Last updated