Geometriska former

Rektanglar

DrawRectangle()

Raylib.DrawRectangle(10, 10, 30, 40, Color.ORANGE);

Parametrarna är, i tur och ordning: X- och Y-position för rektangelns övre vänstra hörn, rektangelns bredd och höjd, och dess färg.

DrawRectangleLines(), DrawCircleLines()

Fungerar precis som DrawCircle respektive DrawRectangle, men använder färgen för att rita ut respektive forms kanter istället för att fylla dem.

Raylib.DrawCircleLines(150, 200, 40, Color.MAGENTA);

DrawRectangleRec()

Fungerar precis som DrawRectangle, men tar emot ett Rectangle-objekt istället för koordinater och bredd/höjd.

Rectangle r1 = new Rectangle(10,5,30,15);
Raylib.DrawRectangleRec(r1, Color.PINK);

Cirklar och elipser

DrawCircle()

Raylib.DrawCircle(150, 200, 40, Color.MAGENTA);

Parametrarna är, i tur och ordning: X- och Y-position för cirkelns mitt, cirkelns radie, och cirkelns färg.

DrawCircleV()

Ritar en cirkel men använder en Vector2 som mittpunkt.

Vector2 midPoint = new Vector2(100, 100);
Raylib.DrawCircleV(midPoint, 40, Color.PINK);

DrawCircleSector()

Ritar en del av en cirkel.

Vector2 midPoint = new Vector2(100, 100);
Raylib.DrawCircleSector(midPoint, 50, 0, -45, 100, Color.PINK);

Parametrarna är alltså mittpunkten, radien, startgraden, slutgraden, antalet segment som ska ritas ut samt färgen. Graderna utgår från att noll är rakt nedåt, och räknar motsols(!). Med andra ord är 0 nedåt, 90 är rakt åt höger och −90 är rakt åt vänster.

DrawEllipse()

Ritar ut en ellips. Parametrarna är mittpunktens x- och y-värde, den horisontella radien och den vertikala radien.

Raylib.DrawEllipse(100, 250, 50, 200, Color.PINK);

Andra former

DrawTriangle()

Ritar ut en triangel. Parametrarna är triangelns tre hörn som Vector2 samt den färg triangeln ska ha.

Vector2 top = new Vector2(150, 100);
Vector2 bottomLeft = new Vector2(100, 150);
Vector2 bottomRight = new Vector2(200, 150);

Raylib.DrawTriangle(top, bottomLeft, bottomRight, Color.GRAY);

OBSERVERA: Ange vektorerna i motsols ordning.

DrawPoly()

Ritar en polygon. Parametrarna är mittpunkten, antalet sidor, radien, rotationen och färgen.

Raylib.DrawPoly(centerPoint, 7, 64, 0, Color.GREEN);

Linjer

DrawLine()

Ritar en linje mellan två punkter. Parametrarna är startpunktens x- och y-värden och slutpunktens x- och y-värde, samt färgen.

Raylib.DrawLine(10, 10, 10, 20, Color.PINK);

DrawLineV()

Ritar en linje mellan två punkter. Parametrarna är en vektor2 för startpunkten, en vektor2 för slutpunkten, samt färgen.

  Vector2 start = new Vector2(10,10);
  Vector2 end = new Vector2(10,20);

  Raylib.DrawLineV(start, end, Color.RED);

DrawLineEx()

Precis som DrawLineV fast med en extra parameter: tjockleken.

Raylib.DrawLineEx(start, end, 10, Color.GREEN);

DrawLineBezierQuad()

Rita en böjd linje. Funkar som DrawLineEx, men med en extra parameter: en punkt som linjen böjer sig mot.

  Vector2 start = new Vector2(10,10);
  Vector2 end = new Vector2(100,100);
  Vector2 control = new Vector2(200, 10);

  Raylib.DrawLineBezierQuad(start, end, control, 5, Color.GREEN);

Last updated