MonoGame*

Monogame är ett ramverk för att göra spel – lite som Raylib men lite mer komplicerat. Däremot är det från början skrivet för C#, all dokumentation och alla tutorials för MonoGame är skrivna för C# vilket gör det lite lättare att hitta hjälp.

Mer info kommer, sidan är bara påbörjad

Installera MonoGame

Kör följande kommando i terminalen:

dotnet new install MonoGame.Templates.CSharp

Skapa nytt projekt

Skapa en ny mapp och öppna den. Kör följande kommando i terminalen (dubbelkolla att terminalen är i rätt mapp):

/dotnet new mgdesktopgl

  • Installation av monogame & MCGB editor

  • Skapa nytt projekt

  • Projektstruktur

  • Lägga till resurser

  • Bilder

  • Input

  • Text

  • Kollisioner

  • Ljud

Last updated