Lathund för klassdesign

Klasser

 • Vilka SAKER finns i programmet/spelet?

  • Spelarkaraktär, Fiender, Powerups, Andra objekt, Level/spelplan, Grafiska knappar

 • Varje klass ska ha namn i singular, även om det finns flera i programmet/spelet.

  • Powerup, Player, Enemy, Football, BaseballBat

 • Varje klass beskriver en kategori av saker.

Underkategorier

 • Är det liten skillnad mellan sakerna? Använd olika instanser av samma klass.

 • Är det stor skillnad, framför allt i metoderna? Skapa nya klasser och använd arv.

Variabler

 • Vilka EGENSKAPER hos de olika sakerna är relevanta för spelet?

  • Position, Styrka, intelligens, Hit points

 • En egenskap som bara är ett enkelt värde (int, strint, float etc) bör vara en variabel.

  • Exempel: namn, hit points

 • En egenskap som är mer komplex, och i sig har en massa egenskaper/funktionalitet bör vara en referens till en instans av en klass.

  • Exempel: ett svärd, som har skadevärde, vikt etc

 • Variabler kan leda till djupa hierarkier.

  • I en instans av klassen Game finns en instans av Scene, i instansen av Scene finns en instans av Player…

Metoder

 • Vilken kod hör samman med varje SAK?

  • Vilken kod använder enbart eller mestadels variabler som tillhör klassen?

 • Vad ska varje SAK kunna göra?

 • Metoder = verb, saker man kan göra med en instans eller som instansen kan göra.

Public/private/protected

 • Public, private och protected används för att skapa gränssnittet ut mot världen.

 • Saker som ska kunna kommas åt utifrån – public.

  • Variabler – helst inte public alls. Använd properties istället.

 • Saker som bara ska kunna påverkas från metoder som tillhör den här klassen – private.

 • Saker som ska kunna påverkas av metoder som tillhör den här klassen och klasser som ärver från den – protected.

Last updated