Abstract

Abstrakta klasser

En abstrakt klass kan aldrig instansieras, utan kan bara användas som basklass för arv.

Character.cs
abstract class Character
{
 public string Name;
 public int Hp = 100;

 public void Hurt(int amount)
 {
  Hp -= amount;
 }
}
Hero.cs
class Hero: Character
{
 int _xp = 0;
 int _level = 1;
 public void AddExperience(int amount)
 {
  _xp += amount;
  _level = 1 + _xp / 10;
 }
}

Abstrakta metoder

Den huvudsakliga anledningen till att göra en basklass abstrakt är för att man vill kunna använda sig av abstrakta metoder. En abstrakt metod saknar kod, och måste overridas i alla subklasser. Det är med andra ord ett sätt att tvinga de som skapar subklasser att bygga egna versioner av den metoden.

Abstrakta metoder fungerar bäst i de fall där det inte finns någon lämplig "standardversion" av metoden som kan ingå i basklassen

Character.cs
abstract class Character
{
 public string Name;
 public int Hp = 100;
 public int Strength = 5;
 public int Level = 1;
 public int Xp = 0;
 public string[] Attacks = {"Kick", "Punch"}

 public abstract void LevelUp();
}
Warrior.cs
class Warrior : Character
{
 public override void LevelUp()
 {
  Level = Xp / 10;
  if (Level == 3)
  {
   Attacks = new string[] { "Kick", "Punch", "Bite" };
  }
 }
}

I exemplet ovan är det alltså tänkt att metoden LevelUp ska anropas för att ge karaktärer ny level, ifall de fått tillräckligt med xp. I och med att olika karaktärer ska ha olika progression baserat på vilken klass de tillhör (t.ex. Warrior) så kan man låta LevelUp-metoden vara abstrakt och ha en egen implementation för varje subklass.

Last updated