Linq

LINQ står får "Language-integrated query" och lägger dels till stöd för databas-frågor (queries) direkt i C#, och dels en serie metoder som gör det enklare att hitta specifik data i samlingar.

Linq-metoder | Linq-queries

Last updated