Linq-queries

Linq queries är databasfrågor som fungerar likadant oavsett om man kör dem mot en databas eller vilken samling som helst.

List<Character> characters = new()
{
 new Character() {Name="Linda"},
 new Character() {Name="Micke"},
 new Character() {Name="Mira"},
 new Character() {Name="Pontus"},
 new Character() {Name="George"},
};

var shortNames =
      from c in characters
      where c.Name.Length < 6
      orderby c.Name
      select c;
      // Samlingen shortNames innehåller karaktärerna Micke, Mira och Linda,
      // sorterade i bokstavsordning efter namn.

Det finns en hel del man kan göra med Linq, men oftast klarar man sig med from, in, where, orderby och select.

From…in

From och in anger tillsammans varifrån datan ska hämtas, och vilken variabel varje rad tillfälligt ska lagras i. Först skrivs from, därefter namnet på en variabel (som inte behlver skapas innan eller ger datatyp), därefter in och slutligen datakällan.

var shortNames = from c in characters
      select c;

Where

Where anger ett villkor som fungerar som ett filter – bara de föremål i samlingen (eller rader i tabellen) som matchar kriteriet får vara med i resultatet.

var user = from c in characters
      where c.Name == "Micke" && c.Password == "12345"
      select c;

Orderby

Orderby avgör hur resultaten sorteras.

var shortNames =
      from c in characters
      where c.Name.Length < 6
      orderby c.Age
      select c;
      // Samlingen shortNames innehåller karaktärerna Micke, Mira och Linda,
      // sorterade efter ålder.

Select

Select avgör vad som läggs in i resultatsamlingen.

var shortNames =
      from c in characters
      where c.Name.Length < 6
      orderby c.Name
      select c.Name;
      // shortNames blir en string-samling med karaktärernas namn

Last updated