Filer och mappar

Alla dessa kräver att du först inkluderar System.IO i filen där du vill använda dem.

using System.IO;

Filer

File.Delete()

Tar bort den fil som anges som parameter.

File.Delete(@"localfile.txt");

File.Exists()

File.Exists är en metod som returnerar true om filen som anges som parameter existerar, false om den inte gör det.

if (File.Exists(@"localfile.txt"))
{
  Console.WriteLine("The file exists!");
}

Mappar

Directory.CreateDirectory()

Skapa en mapp.

Directory.Create(@"Savegames");

Directory.Delete()

Ta bort en mapp.

Directory.Delete(@"Savegames");

Directory.Exists()

Kolla om en mapp existerar.

if (Directory.Exists(@"Savegames")
{
  /* Stuff */
}

Directory.GetFiles()

Hämta en array som innehåller alla filer som finns i en mapp.

foreach (string filename in Directory.GetFiles(@"Savegames")
{
  Console.WriteLine(filename);
}

Last updated