Använda bibliotek (using)

C# har ett antal inbyggda kodbibliotek. Man kan lägga till ytterligare bibliotek i ett specifikt projekt genom NuGet-paket.

Using

Skrivs högst upp i en cs-fil för att deklarera att innehållet i ett visst bibliotek ska användas.

using System;
using System.Net;
using System.Collections.Generic;
using System.Text.Json;

Man kan alltid använda sig av bibliotekens innehåll utan att skriva using, men då måste man skriva hela bibliotekets namn varje gång.

// Utan "using System":
System.Console.WriteLine("Hello");

// Med "using System":
Console.WriteLine("Hello");

// Utan "using System.Collections.Generic":
System.Collections.Generic.List<string> list = new System.Collections.Generic.List<string>();

// Med "using System.Collections.Generic":
List<string> list = new List<string>();

Global using (.NET 6)

I .NET 6 introduceras globala using-statements. De måste skrivas ovanför alla vanliga using-statements.

global using System.IO;

De gör att man bara behöver skriva varje using-statement en gång per projekt. Lämpligtvis samlar man dem då i samma fil.

Implicit using (.NET 6)

I .NET 6 ingår som standard vissa globala using-statements utan att man behöver skriva dem. I konsollprogram ingår:

using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

NuGet Gallery är ett Visual Studio Code-tillägg som gör att man kan söka efter och lägga till nya bibliotek till sitt projekt. De är packeterade som NuGet-paket, och Gallery hjälper till att hitta, laddaner och installera dem.

Man kommer åt tillägget genom att trycka F1 och söka efter det.

Därefter söker man efter det bibliotek man vill ha, till exempel Raylib eller Restsharp. Man markerar biblioteket man vill ha, sedan kan man trycka på "Install"-länken som står bredvid ens projekts csproj-fil i högerspalten.

NuGet via terminalen

Om man känner till NuGet-paketets namn så kan man använda terminalkommandon istället. Man placerar sig då först i mappen där projektets csproj-fil ligger och sedan skriver man till exempel:

dotnet add package Raylib-cs

Då kommer dotnet att upptäcka csproj-filen, lägga in en referens till biblioteket i den, och sedan se till att NuGet-paketet laddas ner och packas upp.

Last updated