Komposition

När ett objekt skapas och får sin funktionalitet genom att instanser av flera olika klasser samlas, så kallas det komposition. Komposition är, liksom arv, ett sätt att återanvända kod.

OBSERVERA: Den relation som en komposition symboliserar är en "har-en-relation". En karaktär har ett vapen, en karaktär har en karaktärsklass. Medan "krigare" till exempel snarare är en karaktärsklass.

Komposition skapas genom att man helt enkelt lägger in klassvariabler eller properties vars datatyp är en klass som beskriver något instanser av klassen har.

public class CharClass
{
 public string name;
}

public class Warrior : CharClass // Arv
{
 public Warrior()
 {
  name = "Warrior";
 }
}

public class Weapon
{
 public string name;
 public int minDamage;
 public int maxDamage;
}
public class Character
{
 public string name;
 public int hp;
 public Weapon mainWeapon = new Weapon(); // Komposition
 public CharClass charClass = new Warrior(); // Komposition
}

Last updated