Andra verktyg

  • SharpLab: Testa C#-kod snabbt i webbläsaren.

  • Homebrew: Installera saker snabbt och enkelt i MacOS-miljö

    • t.ex: brew install git

  • Winget: Inbyggt i windows 10 och 11, enkelt sätt att installera saker i Windowsmiljö

    • t.ex: winget install git.git

Last updated