Projektstruktur

Ett C#-projekt består av ett antal textfiler. Några av dem innehåller själva C#-koden; andra innehåller information om hur den koden ska köras, vilken version av C# som ska användas och så vidare.

Oftast brukar C#-projektet också ingå i en solution – ett slags samling av ett eller flera projekt. När ett nytt projekt skapas genom C# Toolbox-tillägget så skapas både en solution, ett projekt i denna solution, och en första C#-fil i projektet.

Mappstruktur

Mappen som skapas av C# Dev Kit har följande struktur:

 • .vscode

 • Mapp med projektet

  • obj

  • bin

  • csproj-fil

  • cs-filer

 • sln-fil

.vscode är en mapp som Vidual Studio Code skapar för att hålla reda på sina egna inställningar – till exempel när filer för körning och debuggning skapas, eller när man sedan ändrar i de filerna (internalConsole --> externalTerminal).

Mapp med projektet – en mapp som får projektets namn och innehåller alla filer som hör till själva C#-projektet.

obj-mappen innehåller "mellanfiler" – filer som dotnet/C# skapar som ett mellanled mellan källkoden och de färdiga körbara filerna. Den kan tas bort, men kommer då att återskapas nästa gång projektet körs eller debuggas.

bin-mappen innehåller de körbara filer som dotnet/C# skapar utifrån källkoden. Det är filerna i den här mappen som är själva "programmet", och som man kan distribuera till andra människor och datorer.

csproj-filen innehåller information om C#-projektet.

cs-filerna innehåller själva C#-källkoden.

sln-filen är den fil som innehåller information om den solution som skapats.

C#-projekt (csproj)

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
 <PropertyGroup>
  <OutputType>Exe</OutputType>
  <TargetFramework>net6.0</TargetFramework>
  <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
  <Nullable>enable</Nullable>
 </PropertyGroup>
</Project>

En csproj-fil är en XML-fil med information om C#-projektet. Några viktiga delar är:

 • TargetFramework – vilken version av dotnet / C# som ska användas. I exemplet är det dotnet 6.

 • ImplicitUsings – huruvida man vill använda implicita usings.

 • Nullable – Dotnet 6 introducerar "nullable reference types", något som mestadels märks i att man får varningar vid vanliga strings… Enklaste lösningen att hantera detta är att helt enkelt stänga av Nullable genom att kommentera bort raden eller ändra "enable" till "disable".

Dotnet-solutions (sln)

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio Version 16
VisualStudioVersion = 16.0.30114.105
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "DemoProject", "DemoProject\DemoProject.csproj", "{FE320B4D-B077-4D3C-BBF4-306ADAA15842}"
EndProject
Global
	GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
		Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
		Release|Any CPU = Release|Any CPU
	EndGlobalSection
	GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
		HideSolutionNode = FALSE
	EndGlobalSection
	GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
		{FE320B4D-B077-4D3C-BBF4-306ADAA15842}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{FE320B4D-B077-4D3C-BBF4-306ADAA15842}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{FE320B4D-B077-4D3C-BBF4-306ADAA15842}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{FE320B4D-B077-4D3C-BBF4-306ADAA15842}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
	EndGlobalSection
EndGlobal

SLN-filen innehåller en hel del information, där det viktigaste för oss är vilka projekt som ingår. I exemplet ingår ett enda projekt – "DemoProject".

Last updated