2D-spelbräden

Tvådimensionella arrayer kan fungera väldigt bra för att lagra alla sorters rutnät, till exempel tvådimensionella spelbräden.

Skapa brädet

// Skapar inte en lista, utan ett "rutnät" där varje position 
// inte har ett utan två index. 
// Så board[4, 5] är en annan position än board[4, 6].
int[,] board = new int[20, 10];

Nästlade loopar

En nästlad loop är en loop som ligger i en annan loop. De används ofta när man vill göra något med tvådimensionella arrayer – till exempel fylla dem med information.

for (int y = 0; y < board.GetLength(1); y++)
{
 for (int x = 0; x < board.GetLength(0); x++)
 {
  // Den inre loopen här körs en gång per unik position i 
  // den tvådimensionella arrayen, och variablerna x och y 
  // har index-värdena för den aktuella positionen.

  board[x, y] = 4; // Ändrar alla positioners värde till 4.


  // Ändrar alla positioner som är "längst till höger" i rutnätet till 2.
  if (x == 0)
  {
   board[x, y] = 2; 
  }
 }
}

Samma teknik används också ofta för att rita ut rutnätet till skärmen:

for (int y = 0; y < board.GetLength(1); y++)
{
 for (int x = 0; x < board.GetLength(0); x++)
 {
  Console.Write(board[x, y]); // Ritar ut den nuvarande rutan
 }
 Console.WriteLine(); // Lägger till en radbrytning i slutet på varje utritad rad.
}

Last updated