Ljud

Raylib har stöd för en hel del ljudformat, bland annat mp3, ogg och wave.

InitAudioDevice()

Gör att Raylibs ljudsystem initieras.

Raylib.InitAudioDevice();

SetMasterVolume()

Bestämmer volymen överlag på en skala mellan 0.0 och 1.0.

Raylib.SetMasterVolume(0.3f);

Ljudeffekter

Sound

En datatyp för ljudeffekter.

LoadSound()

Läser in en ljudfil och placerar dess innehåll i minnet, redo att läsas av och spelas upp.

Sound exampleSound = Raylib.LoadSound("woop_woop.ogg");

PlaySound()

Spelar upp ett ljud

Raylib.PlaySound(exampleSound);

PauseSound()

Pausar uppspelningen av ett ljud.

Raylib.PauseSound(exampleSound);

ResumeSound()

Fortsätter uppspelningen av ett pausat ljud.

Raylib.ResumeSound(exampleSound);

StopSound()

Avbryter uppspelningen av ett ljud.

Raylib.StopSound(exampleSound);

IsSoundPlaying()

Returnerar en bool – true om ljudet just nu spelas, annars false.

bool isPlaying = Raylib.IsSoundPlaying(exampleSound);

SetSoundVolume()

Bestämmer volym för ett ljud. Volymen anges som en float mellan 0.0 och 1.0.

Raylib.SetSoundVolume(exampleSound, 0.35f);

Musik

Music

En datatyp för musikströmmar.

LoadMusicStream()

Skapar en musikström baserad på en ljudfil. Hela ljudfilen läses inte in i minnet samtidigt, utan bara en liten bit i taget.

Music exampleMusic = Raylib.LoadMusicStream("file_example_OOG_1MG.ogg");

PlayMusicStream()

Aktiverar uppspelningen av en musikström.

Raylib.PlayMusicStream(exampleMusic);

PauseMusicStream()

Pausar uppspelningen av en musikström.

Raylib.PauseMusicStream(exampleMusic);

ResumeMusicStream()

Fortsätter uppspelningen av en pausad musikström.

Raylib.ResumeMusicStream(exampleMusic);

StopMusicStream()

Avbryter uppspelningen av musikströmmen helt.

Raylib.StopMusicStream(exampleMusic);

UpdateMusicStream()

Behöver köras varje frame. Kollar ifall mer data behöver laddas in från ljudfilen som musikströmmen är kopplad till, och gör det i så fall.

Raylib.UpdateMusicStream(exampleMusic);

IsMusicPlaying()

Returnerar en bool – true om musikströmmen just nu spelas, annars false.

bool isPlaying = Raylib.IsMusicPlaying(exampleMusic);

SetMusicVolume()

Bestämmer volym för en musikström. Volymen anges som en float mellan 0.0 och 1.0.

Raylib.SetMusicVolume(exampleMusic, 0.75f)

Last updated