SQLite och VSCode

Visual Studio Code har inget inbyggt stöd för SQLite, men det finns såklart bra extensions:

  • SQLite - gör att man kan öppna och utföra kommandon/queries mot en SQLite-databas

Öppna en databas

Högerklicka på en sqlite-fil eller en db-fil och välj "Open database".

Man kan också "öppna" tomma filer som SQLite-databaser – genom att sedan köra CREATE TABLE så görs den tomma filen till en databas.

När databasen är öppnad bör det dyka upp en "SQLite Explorer"-flik:

Databasen i exemplet ovan innehåller en tabell som heter users, som i sin tur har kolumnerna id och name.

Stäng en databas

Högerklicka på databasen i SQLite Explorer och välj "Close database".

Köra ett kommando

Högerklicka på antingen databasen eller en av tabellerna i SQLite Explorer och välj "New query". För tabellen kan man välja mellan två färdigifyllda query-mallar: en för INSERT INTO och en för SELECT.

Det du får är en ny textfil som innehåller antingen ett tomt utrymme där du kan skriva en query, eller en ny textfil med förifyllda kommandon du kan redigera.

För att köra queryn, tryck på F1 och kör "SQLite: Run Query". Om det du körde var en SELECT-query bör resultatet nu dyka upp i ett sidofönster.

Skapa en databas

Skapa en tom fil, som du döper till något som slutar med .sqlite, t.ex. "database.sqlite".

Öppna filen som en databas, enligt ovan.

Högerklicka på databasen i SQLite, välj "New Query".

Lägg till en tabell genom att skriva in kommandot för CREATE TABLE.

Tryck F1 och välj "SQLite: Run Query".

Titta på en tabell

Se till att databasen är öppnad.

Högerklicka på tabellen i SQLite Explorer, välj "Show Table".

Last updated