Dotnet SDK*

För att du ska kunna skapa och kompilera C#-projekt behövs .NET SDK; ladda ner från https://dotnet.microsoft.com/download eller använd winget:

winget install Microsoft.DotNet.SDK.8

När du installerat; öppna terminalen / powershell och skriv:

dotnet --list-sdks

Nu bör du få en lista med de versioner av .NET SDK som är installerade.

MacOS

Ta reda på ifall din Mac kör Intel eller Apple Silicon (M1/M2).

Gå till https://dotnet.microsoft.com/download och välj rätt version att ladda ner.

Kör installationsprogrammet och skriv in lösenordet när det efterfrågas.

När du installerat: Se till så att Terminalen inte är öppen (stäng den isf). Öppna den. Skriv:

dotnet --list-sdks

Nu bör du få en lista med de versioner av .NET SDK som är installerade.

Om du har Homebrew installerat kan du också installera dotnet med:

brew install --cask dotnet-sdk

Saker att testa om det inte funkar*

  • /usr/local/share/dotnet/dotnet – funkar det?

  • echo $path för att se ifall /usr/local/share/dotnet finns med

    • Om inte: cd /etc/paths.d, nano dotnet, lägg in /usr/local/share/dotnet, Ctrl+x för att avsluta

  • Avinstallera alla dotnet-versioner och börja om

Last updated