Filsökvägar

Filsökvägar

En filsökväg i windows kan t.ex. se ut så här:

c:\temp\exempel.txt

Det betyder:

  • Filen finns på enhet C.

  • I C finns det en mapp som heter temp.

  • I mappen temp finns en fil som heter exempel.

  • exempel-filens filändelse är txt.

Med andra ord används \ för att separera enheter, mappar och filnamn. I filnamn används punkt för att separera namn från filändelse.

Eftersom \ redan används som "escape"-tecken i C#, för att t.ex. göra radbrytning \n, så måste man ange filsökvägar så här:

string path = @"c:\temp\exempel.txt";

@-tecknet gör att \-tecknen inte tolkas, utan tas bokstavligt.

Filer i samma mapp som programmet

När det gäller filer som ligger i samma mapp som programmet så behöver man inte ange mapp eller enhet.

string path = @"localfile.txt";

För er som läst webbutveckling bör detta vara bekant.

Last updated