Tester med RESTer

Chrome-pluginet RESTer låter oss göra REST-anrop till servrar utan att programmera en klient.

Det är ganska enkelt att använda

  • Gå in i RESTer

  • Välj din metod, t.ex. GET eller POST

  • Skriv in din URL

  • Klicka SEND

  • Resultatet ser du under Response.

Skicka JSON-data

Om man ska skicka in data till ett API den här vägen, behöver den skrivas in i RESTers Body-del.

Antagligen behöver datan också formateras som JSON. Om man till exempel vill POST:a in en ny Pokemon in i exempel-API-servern vars modeller beskrivs under Models/dataklasser så skriver man såhär i Body:

{
    "name": "Nyarlathotep"
}

Ofta kan man undersöka den output man får från GET för att se hur JSON-datan behöver vara formaterad.

OBSERVERA: Om du skickar in JSON-data, kom ihåg att lägga till en header som säger att Content-Type är "application/json".

Last updated